P

M gasin

M gasin - et poetisk tidsskrift
 
Åbent for alle 
M gasin er et åbent forum for poeter i alle aldre uanset baggrund og skrivestil. I Poetklub Århus står redaktør Lars Clausen bag et tidsskrift, hvor du har mulighed for at få trykt dine digte, artikler, tanker, billeder, illustrationer og fotos. Tidsskriftet former sig nummer for nummer og giver læseren et billede af hvordan det poetiske mijlø ser ud netop nu.
 
Vi trykker det der er plads til og i det oplag der er råd til
Du kan sende tekster og billedmateriale til M gasin. Vi håber mange vil bidrage med tekster og at mange vil give en skilling til projketet. Der er planer om fire udgivelser i år:
 
M gasin XXXV
Februar 2014
 
M gasin XXXVI
Maj 2014
 
M gasin XXXVII
Deadline 27. juni
Indsend tekster til jeppe@kulturkiosken.dk
Udkommer i august
  
M gasin XXXVIII
Deadline 15. oktober
Indsend tekster til jeppe@kulturkiosken.dk
Udkommer i november
 
 
M gasin XXXIX og kommende numre af M gasin
Der kan løbende sendes tekster til M gasin. Vi optager hovedsageligt medlemmernes tekster men der bliver som regel plads til mere. Send tekster, tanker eller billeder til: jeppe@kulturkiosken.dk
 
Gæsteredaktører
M gasin har udover Lars Clausen tilknyttet en lille flok gæsteredaktører som til tider tager styrringen med tidsskriftet. Det kan forekomme at der skal sendes materiale til en anden adresse end den der er opgivet ovenfor. Hold øje med poetklubbens nyhedsbrev og facebook for at se hvem der samler ind til næste nummer af M gasin.
Per Lykke Jacobsen